[Duminică] 10 Februarie

Fă un brainstorming pentru a găsi modalități de a „te păzi ca să nu fii dus de rătăcirea acestor nelegiuiți și să cazi din fermitatea ta”. Citește cu atenție 2 Petru 3:10-13 și completează următoarea propoziție: Pentru că Hristos va reveni, creștinii ar trebui să _________.

10 Ziua Domnului va veni ca un hoţ. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cereşti vor fi distruse prin ardere, iar pământul cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite. 11 Având în vedere că toate aceste lucruri vor fi distruse astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, trăind nişte vieţi sfinte şi evlavioase, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, zi în urma căreia cerurile vor fi distruse prin foc, şi corpurile cereşti vor fi topite prin ardere. 13 Dar noi, după promisiunea Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui dreptatea.

 

Caz în studiu

8 Preaiubiţilor, nu ignoraţi faptul că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi! 9 Domnul nu este încet în a-Şi împlini promisiunea, aşa cum înţeleg unii încetineala, ci are răbdare cu voi şi nu doreşte să piară vreunul, ci toţi să ajungă la pocăinţă. 10 Ziua Domnului va veni ca un hoţ. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cereşti[a] vor fi distruse prin ardere, iar pământul cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite[b].

11 Având în vedere că toate aceste lucruri vor fi distruse astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, trăind nişte vieţi sfinte şi evlavioase, 12 aşteptând şi grăbind venirea[c] zilei lui Dumnezeu, zi în urma căreia cerurile vor fi distruse prin foc, şi corpurile cereşti vor fi topite prin ardere. 13 Dar noi, după promisiunea Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui dreptatea.

14 De aceea, preaiubiţilor, în timp ce aşteptaţi aceste lucruri, străduiţi-vă să fiţi găsiţi de El în pace, fără pată şi fără vină! 15 Consideraţi răbdarea Domnului nostru ca fiind mântuire, aşa cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea care i-a fost dată, 16 căci aşa face în toate scrisorile lui, când vorbeşte despre aceste lucruri. În ele sunt lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le interpretează greşit, ca şi pe celelalte Scripturi, spre propria lor distrugere. 17 Voi deci, preaiubiţilor, pentru că ştiţi mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă, ca să nu fiţi duşi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să cădeţi din fermitatea voastră, 18 ci creşteţi în harul şi în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos! A Lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei! Amin. (2 Petru 3:8-18)

Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, 3 fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, 4 trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, 5 având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni! (2 Timotei 3:1-5)

 

Fișă de studiu

  1. Care sunt similitudinile și diferențele dintre mesajul lui Petru transmis credincioșilor în privința zilelor din urmă (2 Petru 3:8-18) și fragmentul din scrisoarea lui Pavel trimisă lui Timotei (2 Timotei 3:1-5)?
    Similitudini:
    Diferențe:
  2. Cum ai defini cuvântul „sfânt”? Ce înseamnă să ducem vieți „sfinte”?
  3. Cum poate cineva să crească „în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos”?
  4. Pornind de la ceea ce știi despre istoria lui Petru, ce altceva ai aștepta din partea lui să le spună creștinilor care Îl așteaptă pe Isus să Se întoarcă?
  5. Pornind de la ceea ce știi despre convertirea lui Pavel, ce altceva te-ai aștepta să le spună creștinilor care cred în revenirea lui Isus?