[Sâmbătă] 19 Ianuarie

Între îngeri și demoni

Referința biblică: Marcu 5:1-19.

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 31, 32.

 

Text-cheie

„Când au ajuns la Isus și l-au văzut pe cel care fusese demoniac și avusese în el legiunea de duhuri necurate, stând jos, îmbrăcat și cu mintea întreagă, s-au înspăimântat.” (Marcu 5:15)

 

După ce parcurgi rubrica Ce părere ai? gândește-te de ce nu mai vedem posedare demonică la fel ca pe timpul lui Isus. Pe de o parte, lumea în care trăim pare prea obișnuită cu ideea că s-ar putea să existe forțe supranaturale care acționează în direcția oamenilor. Pe de altă parte, nu pare să existe un respect sănătos pentru conflictul acerb desfășurat dincolo de ochiul omului.

Ce părere ai?

De ce crezi că posedarea demonică pare să fi fost mai răspândită în timpurile Noului Testament decât este astăzi? (Pune următoarele răspunsuri în ordinea relevanței.)
__ Oamenii sunt foarte puțin conștienți de prezența îngerilor sau a demonilor.
__ Satana a ales o formă mai subtilă de control demonic: apatia.
__ Oamenii din ziua de azi sunt atât de asaltați de supranatural, prin media și divertisment, încât sunt desensibilizați față de prezențele angelice ale binelui și răului.
__ După cruce, puterea lui Satana asupra omenirii a cunoscut o schimbare.

Crezi că astăzi oamenii sunt mai conștienți de prezența demonilor decât de prezența îngerilor trimiși să ajute, să îndrume, să ocrotească? De ce crezi că stau lucrurile așa? Ce dovezi biblice ai că Dumnezeu trimite îngeri să ne ajute?

Citește Efeseni 6:10-12 și încearcă să înțelegi realitatea luptei dintre bine și rău. Se ridică o serie de întrebări: Cât este de important acest conflict? Prin ce ar fi diferită viața ta dacă ar fi dată la o patrte cortina acestui război spiritual și ai putea vedea ce se întâmplă, de fapt?

10 În cele din urmă, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. 11 Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă Dumnezeu, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. 12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. (Efeseni 6:10-12)