[Duminică] 20 Ianuarie

La secțiunea Caz în studiu, vei descoperi una dintre cele mai uimitoare exorcizări din Biblie. Care element te impresionează cel mai mult? Prin ce se aseamănă demoniacul cu unii dintre oamenii pe care îi cunoști? Ce impact are mărturia lui asupra altora? Ce crezi că încearcă Dumnezeu să-i transmită bisericii prin această relatare?

 

Caz în studiu

Au ajuns de cealaltă parte a mării, în ţinutul gherasenilor. 2 Când a coborât Isus din barcă, L-a întâlnit imediat un om care ieşea din morminte şi care era stăpânit de un duh necurat. 3 Omul acesta îşi avea locuinţa în morminte şi nimeni nu mai putea să-l ţină legat nici chiar cu un lanţ. 4 Fusese de multe ori legat cu lanţuri şi cu cătuşe, dar rupsese lanţurile şi sfărâmase cătuşele şi nimeni nu-l putea stăpâni. 5 Toată noaptea şi toată ziua era prin morminte sau prin munţi, urlând şi tăindu-se cu pietre. 6 Când L-a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat 7 şi a strigat cu glas tare:

– Ce am eu de-a face cu Tine, Isuse, Fiu al Dumnezeului cel Preaînalt? Jură-mi pe Dumnezeu că nu mă vei chinui!

8 Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieşi afară din acest om!“

9 Isus l-a întrebat:

– Care-ţi este numele?

– Numele meu este „Legiune”, pentru că suntem mulţi, I-a răspuns el.

10 Şi Îl ruga mult pe Isus să nu-l trimită afară din ţinutul acela.

11 Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care păşteau. 12 Duhurile necurate L-au rugat pe Isus:

– Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei!

13 Şi El le-a dat voie. Duhurile necurate au ieşit din om şi au intrat în porci. Atunci turma, în jur de două mii de porci, s-a repezit pe râpă în jos, în mare, şi s-a înecat în mare.

14 Porcarii au fugit şi au dat de ştire în cetate şi în cătune. Şi oamenii au venit să vadă ce s-a întâmplat. 15 Când au ajuns la Isus şi l-au văzut pe cel care fusese demoniac şi avusese în el legiunea de duhuri necurate, stând jos, îmbrăcat şi cu mintea întreagă, s-au înspăimântat. 16 Cei ce văzuseră ce s-a întâmplat cu cel demoniac şi cu porcii le-au povestit totul. 17 Atunci ei au început să-L roage pe Isus să plece din regiunea lor.

18 În timp ce Isus se suia în barcă, cel ce fusese demoniac Îl ruga să-l lase să rămână cu El, 19 dar Isus nu l-a lăsat, ci i-a zis: „Du-te acasă, la ai tăi, şi povesteşte-le cât de mult a făcut Domnul pentru tine şi cum a avut milă de tine!“ (Matei 5:1-19)

 

Fișă de studiu

Citește cu atenție pasajul din Matei și subliniază cuvintele și propozițiile esențiale pentru întregul pasaj.

  1. De ce crezi că a fost inclusă această relatare în Evanghelii? Cărui scop servește? De ce ar putea fi considerat important mesajul transmis?
  2. Ce este posesia demonică? Cum ai descrie-o? Cum crezi că se produce?
  3. Ce alte exemple mai sunt în Biblie care tratează acest fenomen?
  4. Ce se întâmplă cu demonii când Hristos e prin apropiere?
  5. De ce crezi că oamenii au reacționat așa? Ce motiv au avut să-I ceară lui Isus să părăsească regiunea?
  6. De ce crezi că bărbatul eliberat de demoni nu a vrut să se despartă de Isus?