[Joi] 17 Ianuarie

În Romani 16:20, Pavel spune: „Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi!” Cum se va întâmpla acest lucru? În ce sens modul nostru de viață îl „zdrobește” pe Satana? Cum pot gesturile noastre de iubire, blândețe, milă și dreptate să se constituie în lovituri devastatoare asupra împărăției răului? Asemenea dovezi de manifestare a iubirii lui Dumnezeu contracarează percepțiile greșite și minciunile lui Satana despre Dumnezeu? În timp ce-I slujești lui Dumnezeu în această săptămână, gândește-te la faptul că arma mortală a lui Satana este aceea de a-i face pe oameni să aibă idei greșite despre Dumnezeu. Instrumentul suprem al diavolului este înșelăciunea. Ce ai putea face pentru a le spune altora adevărul despre caracterul lui Dumnezeu?