[Miercuri] 16 Ianuarie

Care dintre versetele de la rubrica Repere ilustrează cel mai bine poziția ta în raport cu războiul dintre Hristos și Satana? Cum ar putea aceste texte să reprezinte o soluție parțială la dilemele oamenilor în privința caracterului lui Dumnezeu, într-o lume aparent plină de răutate?

 

Repere

„Deci, așa cum greșeala unui singur om a adus condamnare pentru toți oamenii, tot astfel, un act drept îi achită pe toți oamenii și le dă viață. Căci așa cum, prin neascultarea unui singur om, mulți au fost făcuți păcătoși, tot astfel, prin ascultarea Unuia Singur, mulți vor fi făcuți drepți.” (Romani 5:18,19)

„Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămân- ța ta și sămânța ei; El îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15)

„Fiți treji! Vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită. Împotriviți-vă lui fermi în
credință, știind că frații voștri din toată lu- mea trec prin aceleași suferințe!” (1 Petru 5:8,9)

„Așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii, El a devenit asemănător cu ei, pentru ca, prin moarte, să-l distrugă pe cel ce are puterea morții, care este diavolul, și să-i elibereze pe cei care toată viața lor erau ți- nuți în sclavie prin frica de moarte.” (Evrei 2:14,15)

„Eu sunt poarta! Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra, va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viață și s-o aibă din abundență.” (Ioan 10:9,10)