[Sâmbătă] 12 Ianuarie

Păcatul – un sindrom

Referința biblică: Isaia 14:12-14; Ezechiel 28:11-17; Apocalipsa 12:7-9.

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 29, 30.

 

Text-cheie

„În cer a avut loc un război. Mihail și îngerii lui s-au războit cu balaurul. Balaurul și îngerii lui s-au războit și ei, dar nu au putut învinge și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Marele balaur a fost aruncat, și anume șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, cel care înșală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.” (Apocalipsa 12:7-9)

 

Care dintre cele două variante de la rubrica Ce părere ai? expune cel mai bine binele și răul?

Care dintre variantele următoare este cel mai ușor de ilustrat, susținut și explicat? Faptele de răutate extremă comise de oameni obișnuiți constituie dovada categorică privitoare la un conflict supranatural între Hristos și Satana.

SAU

Faptele de bunătate extremă ale oamenilor obiș- nuiți constituie dovada copleșitoare privitoare
la un conflict între Hristos și Satana.

Care dintre variante crezi că răspunde mai bine la dilema oamenilor în legătură cu bunătatea lui Dumnezeu și originea răului?

__________________________________________________________

E clar că sunt două tabere. În Geneza 3:14,15, Dumnezeu trage o linie în nisip și pune față în față două categorii. Adam și Eva și copiii lui Dumnezeu, contra lui Satana, în conflictul dintre bine și rău. Dușmănie. Ostilitate. Opoziție. Ce promite Dumnezeu în legătură cu finalul acestui conflict?

14 Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui: „Pentru că ai făcut aceasta,

blestemat eşti între toate vitele
şi între toate animalele sălbatice;
pe pântece te vei târî
şi vei mânca ţărână toată viaţa.
15 Voi pune duşmănie între tine şi femeie,
între sămânţa[c] ta şi sămânţa ei;
Sămânţa ei îţi va zdrobi capul,
iar tu îi vei zdrobi călcâiul.“ (Geneza 3:14,15)