[Duminică] 13 Ianuarie

Cele trei pasaje biblice alcătuiesc o relatare compozită a originii răului. Deși există puține informații în Scriptură despre cum a început păcatul, există dovezi ample ale efectelor lui asupra oamenilor și a lumii. Ce impact are lecturarea modului în care a căzut Lucifer asupra felului în care vezi caracterul lui Dumnezeu prezentat în Scriptură? Cum te ajută să iei decizii în prezent faptul de a ști cum a început totul? Dacă Dumnezeu îți vorbește prin aceste secvențe ale nașterii răului, ce crezi că încearcă El să-ți transmită?

 

Caz în studiu

12 Cum ai căzut din ceruri,
luceafăr strălucitor, fiu al zorilor!
Cum ai fost doborât la pământ,
tu, asupritorul neamurilor!
13 Tu ai zis în inima ta:
‘Mă voi înălţa la cer;
îmi voi ridica tronul
mai presus de stelele lui Dumnezeu!
Voi şedea pe muntele adunării,
pe înălţimile din nord![b]
14 Mă voi înălţa deasupra norilor,
şi mă voi face asemenea Celui Preaînalt!’ (Isaia 14:12-14)

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 12 „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Erai un semn al perfecţiunii,
plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
13 Stăteai în Eden,
grădina lui Dumnezeu,
şi erai acoperit cu tot felul de pietre preţioase:
cu sard, topaz, diamant,
crisolit, onix, jasp,
safir, turcoaz şi smarald.
Bijuteriile şi filigranele tale erau din aur,
pregătite încă din ziua în care ai fost creat.
14 Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse;
te-am pus să fii pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu
şi umblai prin mijlocul pietrelor de foc.
15 Ai fost fără vină în căile tale
din ziua în care ai fost creat
şi până când s-a găsit nedreptate în tine.
16 Prin mărimea negoţului tău
te-ai umplut de violenţă
şi ai păcătuit.
De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu
şi te-am îndepărtat, heruvim ocrotitor,
din mijlocul pietrelor de foc.
17 Ţi s-a îngâmfat inima
din pricina frumuseţii tale
şi ţi-ai pervertit înţelepciunea
din cauza splendorii tale!
De aceea te-am aruncat la pământ
şi te-am expus înaintea regilor,
ca să fi o privelişte pentru ei! (Ezechiel 28:11-17)

7 În cer a avut loc un război. Mihail şi îngerii lui s-au războit cu balaurul. Balaurul şi îngerii lui s-au războit şi ei, 8 dar nu au putut învinge şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9 Marele balaur a fost aruncat, şi anume şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satan, cel care înşală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. (Apocalipsa 12:7-9)

 

Fișă de studiu

  1. Citind fragmentele biblice care descriu nașterea răului, care dintre versete crezi că este cel mai important? De ce?
  2. Ce cuvinte-cheie și expresii sunt folosite pentru a descrie natura lui Lucifer de dinainte de cădere?
  3. Care spune Biblia că a fost elementul care l-a făcut pe Lucifer să decadă?
  4. Pornind de la aceste pasaje, cum ai descrie aparenta lipsă de intervenție a lui Dumnezeu?
  5. De ce nu a pus capăt Dumnezeu acțiunii păcatului? (Citește capitolul 29 din Tragedia veacurilor.)
  6. În ce măsură aceste texte biblice îți lărgesc viziunea asupra iubirii lui Dumnezeu și îți măresc ura față de păcat?
  7. Cine din Biblie sau din istoria umană pare să fi decăzut în același fel ca Lucifer?