[Miercuri] 9 Ianuarie

Cum ai organiza textele de la Repere, dacă ar fi să le folosești la un studiu biblic?

Cu care text ai  începe și cu care ai termina? De ce? Ce verset ți se adresează personal, astăzi? Ce crezi că încearcă Dumnezeu să-ți transmită?

Repere

„Așadar, fiindcă avem un Mare-Preot Care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare-Preot Care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără să păcătuiască. Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim îndurare și să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit.” (Evrei 4:14-16)

„Apoi mi-a zis: «Să nu pecetluiești cuvintele profeției din această carte, căci vremea este aproape. Cel ce face rău să facă rău și mai departe; cel întinat să se întineze și mai departe; cel drept să facă dreptate și mai departe; iar cel sfânt să se sfințească și mai departe!»” (Apocalipsa 22:10,11)

„Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit unii cu alții, iar Domnul a luat aminte și a ascultat. Înaintea Lui a fost scrisă o carte de aducere-amin- te despre cei ce se tem de Domnul și se gândesc la Numele Lui.” (Maleahi 3:16)

„El spunea cu glas puternic: «Fiți temători de Dumnezeu și dați-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecății Lui! Închinați-vă Celui Ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele de apă!»” (Apocalipsa 14:7)

„Vegheați! Căci nu știți când va sosi vremea.” (Marcu 13:33)

(Alte texte: Daniel 7 – 9; Daniel 4; Matei 13:28-30; Leviticul 23; Evrei 8 – 9)