[Marți] 8 Ianuarie

Citește paragraful din Tragedia veacurilor.

„Pentru toți aceia care s-au pocăit cu adevărat de păcat și prin credință au apelat la sângele lui Hristos ca jertfă ispășitoare, s-a scris iertare în dreptul numelui lor în cărțile cerului; pentru că au devenit părtași la neprihănirea lui Hristos, iar caracterele lor sunt în armonie cu Legea lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi șterse, iar ei vor fi considerați demni de viața veșnică.” (Tragedia veacurilor, pag. 483)

Vrei să-ți fie scris numele în vreo carte din cer? Conform acestei afirmații a lui Ellen White, cum putem fi pregătiți sau „demni de viața veșnică”?