[Sâmbătă] 5 Ianuarie

Ușă închisă. Cărți deschise?

Referința biblică: Geneza 7:6-23.

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolul 28.

 

Text-cheie

„Dumnezeu a șters de pe pământ toate viețuitoarele: om și vite, animale mici și păsări ale văzduhului; toate au fost șterse de pe pământ. Doar Noe a rămas împreună cu cei care erau cu el în arcă.” (Geneza 7:23)

 

Care cuvinte sunt cele mai relevante pentru tine din lista de la rubrica Ce părere ai? De ce?

Următoarele cuvinte descriu un aspect al mesajului despre judeca- tă adresat lumii. Care trei cuvinte îți par cele mai semnificative? Cu care nu prea ești familiarizat(ă)?

• Mijlocire

• Împăcare Caz

• Iertare

• Pocăință

• Refacere

• Siguranță

• Neprihănire/dreptate

• Judecarea păcatului

• Judecarea celor drepți

• Înlocuire/substituire

• Ispășire

De ce crezi că unele cuvinte ți se par mai semnificative? Ce întrebări ai în privința cuvintelor pe care nu prea le înțelegi?

În Matei 7:21-23, Isus descrie o scenă de la sfârșitul timpului, în care unii vor crede că merg la cer, însă li se spune că destinația lor nu e cerul.

21 Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»

Ce impact are asupra ta acest pasaj? Pe ce își bazau siguranța că vor merge la cer persoanele la care se referă Isus? Pe ce îți bazezi tu siguranța că, atunci când te va judeca, Dumnezeu te va găsi nevinovat(ă)?