[Duminică] 6 Ianuarie

Relatarea despre Noe și potop zugrăvește o atmosferă similară și ridică o întrebare asemănătoare, căreia trebuie să i se găsească răspuns: când vine judecata, care va fi sentința? Când a început să picure, a fost prea târziu pentru vreo decizie. Judecata trecuse. Când Hristos va reveni, va fi prea târziu pentru a alege – judecata va fi avut deja loc.
Care crezi că este mesajul pe care Dumnezeu încearcă să-l transmită oamenilor astăzi prin cuvintele:
„Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului” (Matei 24:37)? Ce crezi că încearcă Dumnezeu să-ți spună astăzi?

 

Caz în studiu

6 Noe avea şase sute de ani când au venit apele potopului pe pământ. 7 Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi, cu soţia sa şi cu soţiile fiilor săi, pentru ca să scape de apele potopului. 8 Dintre vitele curate şi necurate, dintre păsările şi toate animalele mici care mişună pe pământ[a] 9 au intrat în arca lui Noe două câte două, mascul şi femelă, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit lui Noe. 10 După şapte zile, au venit pe pământ apele potopului. 11 În al şase sutelea an al vieţii lui Noe, în a şaptesprezecea zi a lunii a doua, toate fântânile marelui adânc au ţâşnit, iar stăvilarele cerului s-au deschis. 12 Ploaia a căzut pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. 13 Noe, fiii săi, Sem, Ham şi Iafet, soţia sa, precum şi cele trei soţii ale fiilor săi au intrat în arcă în aceeaşi zi 14 şi împreună cu ei, toate vieţuitoarele potrivit felurilor lor, toate animalele potrivit felurilor lor, toate animalele mici care mişună pe pământ, potrivit felurilor lor şi toate păsările potrivit felurilor lor – toate păsările şi toate creaturile înaripate. 15 Dintre toate creaturile care au suflare de viaţă în ele, au intrat în arca lui Noe două câte două. 16 Animalele, mascul şi femelă dintre toate creaturile, au intrat în arca lui Noe, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit acestuia; apoi Domnul l-a închis înăuntru.

17 Potopul a ţinut patruzeci de zile pe pământ; apele au crescut şi au înălţat arca, iar ea s-a ridicat cu mult deasupra pământului. 18 Apele s-au ridicat şi au crescut mult pe pământ, iar arca plutea deasupra apelor. 19 Apele s-au ridicat aşa de mult pe pământ, încât toţi munţii înalţi de sub cerul întreg au fost acoperiţi. 20 Apele s-au ridicat deasupra munţilor, acoperindu-i cu aproape cincisprezece coţi[b]. 21 Toate creaturile care mişunau pe pământ au pierit: păsări, vite, animale sălbatice, toate animalele mici care mişună pe pământ şi toţi oamenii. 22 Toate creaturile de pe uscat, care aveau în nări suflare de viaţă, au murit. 23 Dumnezeu a şters de pe pământ toate vieţuitoarele: om şi vite, animale mici şi păsări ale văzduhului; toate au fost şterse de pe pământ. Doar Noe a rămas împreună cu cei care erau cu el în arcă. (Geneza 7:6-23)

 

Fișă de studiu

  1. Citește pasajul cu multă atenție și subliniază acele elemente care crezi că sunt esențiale pentru desfășurarea evenimentelor. Care sunt detaliile din relatarea potopului care crezi că sunt valabile și în dreptul oamenilor care trăiesc în timpul sfârșitului Pământului?
  2. Citește Matei 24:39 și observă modul în care potopul este asemănat cu judecata de la sfârșitul timpului. În ce măsură este aceasta o ilustrare potrivită a scenei judecății? Care s-ar putea să fie diferențele?
  3. Citește Daniel 7:1-10 și urmărește atent scena de judecată din versetele 9 și 10. Care este legătura dintre judecata care a avut loc în timpul lui Noe și judecata care are loc în prezent în cer?
  4. Matei 25 conține trei parabole care descriu scena judecății finale. Cum a fost posibil ca doar atât de puțini să răspundă la apelul lui Noe? Care s-ar putea să fie diferențele dintre „sfârșitul” care așteaptă omenirea de acum și „sfârșitul” care îi aștepta pe Noe și pe antediluvieni?
  5. Pe ce bază pot credincioșii de azi să fie încrezători că Dumnezeu îi declară nevinovați?
  6. Ce alte relatări și evenimente din Biblie îți reamintesc de scena judecății prezentate în acest studiu?