Care dintre textele de la rubrica Repere îţi captează cel mai bine atenţia? Analizează Psalmii 77:13.

„Dumnezeule, calea Ta este sfântă! Care zeu este atât de mare ca Dumnezeu?” (Psalmii 77:13)

„Dar El, fiindcă rămâne în veci, are o preoţie permanentă. De aceea, El poate să-i mântuiască pe deplin pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, întrucât El trăieşte veşnic ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 7:24,25)

„Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru voi: în a zecea zi a lunii a şaptea să vă smeriţi sufletele şi să nu lucraţi nimic, nici voi, nici băştinaşul şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru.” (Leviticul 16:29)

„Cine este cel care-i va condamna? Hristos Isus, Cel care a murit şi care, mai mult decât atât, a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceş- te pentru noi.” (Romani 8:34)

„Căci în El locuieşte trupeşte toa- tă plinătatea dumnezeirii şi în El, care este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi.” (Coloseni 2:9,10)

La ce „cale” se referă regele David? Despre ce „cale” aflăm când privim la sanctuarul lui Dumnezeu? Pentru a înţelege mai bine afirmaţia regelui David, citeşte şi versetele 7-11.

7„Oare Stăpânul leapădă pentru totdeauna?
Să nu mai fie niciodată binevoitor?
8 Oare Şi-a oprit îndurarea pe vecie?
A pus El oare capăt promisiunii Lui din neam în neam?
9 Oare a uitat Dumnezeu de îndurare?
În mânia Lui, Şi-a retras El oare mila?“Sela
10 Atunci am zis: „Ceea ce mă face să sufăr
este că dreapta Celui Preaînalt s-a schimbat.“
11 Dar îmi voi aminti lucrările Domnului;
da, îmi voi aduce aminte de minunile Tale de odinioară!

Regele David se întreba dacă Dumnezeu îl va părăsi pentru totdeauna. Răspunsul? Nu. De unde şi-a dat seama? S-a uitat la ce se întâmpla în cadrul slujbelor de la sanctuar. Prin intermediul acelor slujbe, Dumnezeu oferea o cale de îndepărtare a păcatelor, de îndreptare a situaţiei între omenire şi El, de eliberare de vină. Acest act de iubire i-a atins inima lui David şi ar trebui să atingă şi inima noastră.


Părerea mea