Citeşte pasajul biblic şi apoi răspunde la întrebările de la Fişă de studiu. Contextul acestei scrisori este acela al existenţei unor membri care credeau că darurile lor spirituale erau superioare darurilor altora. Deveniseră mândri. Acesta a şi fost unul dintre motivele accentuării iubirii, în 1 Corinteni 13. Fără dragoste, darurile noastre nu ar avea nicio importanţă.
Dar ce faci dacă nu-ţi plac darurile pe care le ai? Sau toţi ceilalţi par să aibă daruri mai bune decât ale tale? Dacă ne folosim darurile dintr-o inimă plină de iubire, pot acestea – mari sau mici – să aibă un impact veşnic asupra celor din jur? Explică.

 

Can în studiu

4 Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; 5 sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; 6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. 7 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh; 9 altuia, credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor prin acelaşi Duh; 10 altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. 11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte cum voieşte. 12 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. 13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. 27 Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. 28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea proroci; al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi. (1 Corinteni 12:4-13, 27, 28)

 

Fișă de studiu

Încercuieşte darurile pe care le enumeră Pavel în acest pasaj. Cine dă aceste daruri? Care dintre ele este cel mai bun şi/sau cel mai important? Argumentează-ţi răspunsul cu texte biblice.

Găseşte definiţii/descrieri pentru următoarele daruri spirituale:

• Înţelepciune

• Cunoştinţă

• Credinţă

• Vindecare

• Discernământ (capacitatea de a face distincţie între duhuri)

Cine slujeşte la tine în biserică? Reciteşte 1 Corinteni 12:7. Ce ar spune Pavel despre răspunsul tău?

Care ar putea fi câteva dintre darurile tale spirituale? Dacă nu ştii, cum poţi afla?

Cum crezi că ar arăta biserica dacă toată lumea şi-ar neglija darurile spirituale şi nu le-ar pune în valoare?


Părerea mea