Citeşte cu atenţie rubrica Repere şi meditează la adevărul că a doua venire este nota dominantă a Scripturii. Gândeşte-te cum ar arăta bisericile noastre dacă venirea lui Hristos ar fi „nota dominantă a vieţii bisericii. […] Se spune că oamenii pot fi atât de preocupaţi de cer, încât să nu mai fie de niciun folos aici pe pământ.” Li se aplică această zicală celor care tânjesc după venirea lui Hristos? Ştii persoane care sunt cu picioarele pe pământ, dar inima şi ochii le sunt îndreptate direct spre cer? Care este influenţa lor asupra altora?

 

Repere

„Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfematori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, fără afecţiune, neînduplecaţi, acu- zatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. În- depărtează-te de astfel de oameni!” (2 Timotei 3:1-5)

„Înainte de toate, trebuie să ştiţi că în zilele de pe urmă vor veni batjocoritori plini de batjocură, care vor umbla după poftele lor şi vor zice: «Unde este pro- misiunea venirii Lui? Căci de când au adormit strămoşii noştri, toate ră- mân aşa cum au fost de la începutul creaţiei!» […] Preaiubiţilor, nu ignoraţi faptul că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi!” (2 Petru 3:3,4,8)

„Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!” (Apocalipsa 1:7)

„Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.” (Apocalipsa 22:12,13)


Părerea mea