Devotament înfocat

Referinţa biblică: Romani 1:8-17

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 13, 14

 

Text-cheie

„Bucuraţi-vă întotdeauna! Rugaţi-vă neîncetat! Mulţumiţi în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, pentru voi!” (1 Tesaloniceni 5:16-18)

 

Uneori, cele mai profunde şi mai intime experienţe cu Dumnezeu au loc în cele mai întunecate ore. În cuprinsul întregii Biblii, găsim personaje care, în vreme de dificultăţi, s-au îndreptat spre Dumnezeu prin diferite căi. Acest lucru se poate observa, de exemplu, în mulţi dintre psalmi, unde autorul strigă la Domnul, căutând o experienţă mai profundă cu El în perioadele dificile, de durere şi necaz. Problemele ne obligă să privim la Dumnezeu şi să ne ba- zăm pe El, nu pe noi înşine. Cum a folosit Dumnezeu împrejurările şi greutăţile din viaţa ta pentru a te ajuta să te dezvolţi şi să devii mai asemănător(toare) cu El?

 


Părerea mea