La secţiunea Caz în studiu, Petru şi apostolii sunt presaţi să înceteze să predice despre Isus. Gamaliel se ridică în Sinedriu (adică în grupul lui) pentru a-l sprijini pe Petru. Şi are o argumentaţie interesantă. Îi citează pe alţi lideri carismatici care au avut un număr semnificativ de adepţi. Dar cu timpul, aceste grupuri s-au destrămat. El susţine că, dacă liderul nu este de la Dumnezeu, atunci grupul nu va avea nicio şansă. Tu din ce grupuri faci parte? Este Dumnezeu unul dintre elementele de coeziu- ne ale grupului? Dacă nu, crezi că gaşca voastră va rămâne unită pe termen lung? Argumentează.

 

Caz în studiu

25 Cineva a venit şi le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-aţi băgat în temniţă stau în Templu şi învaţă pe norod”. 26 Atunci, căpitanul Templului a plecat cu aprozii şi i-au adus, dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie ucişi cu pietre de norod. 27 După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Şi marele preot i-a întrebat astfel: 28 „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră şi căutaţi să aruncaţi asupra noastră sângele acelui om.” 29 Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 30 Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn. 31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.32 Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.” 33 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă şi s-au sfătuit să-i omoare. 34 Dar un fariseu numit Gamaliel, un învăţător al Legii, preţuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor şi a poruncit să scoată puţin afară pe apostoli. 35 Apoi le-a zis: „Bărbaţi israeliţi, luaţi seama bine ce aveţi de gând să faceţi oamenilor acestora. 36 Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva şi la care s-au alipit aproape patru sute de bărbaţi. El a fost omorât, şi toţi cei ce îl urmaseră au fost risipiţi şi nimiciţi. 37 După el s-a ivit Iuda Galileeanul, pe vremea înscrierii, şi a tras mult norod de partea lui: a pierit şi el, şi toţi cei ce-l urmaseră au fost risipiţi. 38 Şi acum, eu vă spun: Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace! Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; 39 dar, dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu.” 40 Ei au ascultat de el. Şi, după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus şi le-au dat drumul. 41 Ei au plecat dinaintea soborului şi s-au bucurat că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi pentru Numele Lui. 42 Şi în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. (Fapte 5:25-42)

 

Fișă de studiu

  1. În relatarea biblică din acest studiu, sunt redate mai multe situaţii în care este vorba de presiunea de grup. Atât Petru, cât şi Sinedriul trebuie să se con- frunte cu opiniile oamenilor. În ce constă diferenţa în ceea ce priveşte atitudinea lor?
  2. Ale cui opinii contează cel mai mult în Sinedriu? Dar pentru Petru şi apostoli, ale cui opinii contează cel mai mult?
  3. În ce mod sprijinul manifestat de grup constituie un element forte pentru fiecare dintre cei implicaţi?
  4. Sinedriului îi era teamă că oamenii vor stârni o revoltă, aşa că s-au purtat cu „blândeţe” cu apostolii. Cum ne împiedică frica să ascultăm de Dumnezeu? Cum putem combate frica?
  5. Gamaliel le ia apărarea apostolilor şi lui Petru. Care este argumentul său? Eşti de acord cu ideea lui că oamenii, indiferent cât de devotaţi sunt unii altora, sunt sortiţi să piardă legătura dintre ei, dacă aceasta nu este binecuvântată de Dumnezeu?


Părerea mea