În general, se crede că, după ce Isus a murit pe cruce, Legea lui Dumnezeu nu a mai contat. Citeşte versetele de la rubrica Repere.

„Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iota sau o parte a vreunei litere nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile.” (Matei 5:17,18)

„Să aveţi aceeaşi lege atât pentru străin, cât şi pentru băştinaş, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” (Leviticul 24:22)

„Să împliniţi poruncile Mele, să păziţi legile Mele şi să le înfăptuiţi, ca să trăiţi în siguranţă în ţară. Ţara îşi va da rodul, iar voi veţi mânca şi veţi trăi în siguranţă în ea.” (Leviticul 25:18,19)

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.” (Psalmii 119:105)

Aşa par să stea lucrurile? De fapt, există făgăduinţe că viaţa noas- tră va fi mai bogată şi mai ferici- tă, dacă vom urma îndrumările lăsate de Dumnezeu. Citeşte cele Zece Porunci. Există vreo lege care crezi că nu contează? De ce crezi că ar putea, totuşi, să conte- ze şi astăzi? Cum s-ar îmbunătăţi viaţa noastră? Dacă moartea lui Isus a şters, într-adevăr, aceste legi, suntem liberi să facem toate acele lucruri?


Părerea mea