Textul-cheie se referă la „taina fărădelegii” care acţiona deja când Isus S-a înălţat de pe pământ.

„Căci taina fărădelegii lucrează deja; trebuie doar ca cel care-l împiedică acum să fie dat la o parte.” (2 Tesaloniceni 2:7)

Învaţă acest text pe de rost şi gândeşte-te cum a pătruns pe nesimţite în viaţa noastră ideea că Legea lui Dumnezeu nu mai contează. Concepţia conform căreia „legile sunt făcute pentru a fi încălcate” este deosebit de periculoasă. Uită-te la ştiri şi calculează câte relatări sunt despre legi şi reguli încălcate. Analizează-le separat şi observă cât de nevinovate par, apoi gândeşte-te la urmări. Cum crezi că îţi poţi ma- nifesta independenţa şi viziunea personală fără a intra în opoziţie cu Legea lui Dumnezeu?


Părerea mea