În Matei 24, ucenicii L-au întrebat pe Isus care sunt semnele sfârşitului. Răspunsul lui Isus constituie o dublă profeţie. Pe de o parte, Isus îi avertiza cu privire la distrugerea iminentă a Ierusalimului, care avea să se producă în anul 70 d.Hr. Avea să fie cumplit, iar Isus voia ca urmaşii Săi să poată scăpa cu viaţă. Ellen White spune că niciun creştin n-a murit în timpul acelui asediu, pentru că urmăriseră semnele date de Isus. Pe de altă parte, El le oferea un scurt rezumat al istoriei creştinismului şi al evenimentelor care vor preceda revenirea Sa. De ce crezi că Isus le-a oferit informaţiile în acest fel? Crezi că ei ar fi putut să suporte toate veştile odată despre torturarea şi moartea lui Isus, despre distrugerea Ierusalimului şi despre zilele din urmă? Ce ne spune acest lucru despre modul în care comunică Dumnezeu cu noi?

 

Caz în studiu

3 Apoi S-a aşezat pe Muntele Măslinilor, iar ucenicii au venit la El, doar ei singuri, şi L-au întrebat:

– Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?

4 Isus le-a răspuns:

– Vedeţi să nu vă înşele cineva! 5 Căci vor veni mulţi în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Cristosul!“ şi-i vor înşela astfel pe mulţi. 6 Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie. Vedeţi să nu vă neliniştiţi, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul. 7 Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete, vor fi (molime şi)[b] cutremure în diverse locuri. 8 Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii.

9 Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, vă vor omorî şi veţi fi urâţi de toate neamurile din pricina Numelui Meu. 10 Atunci mulţi se vor poticni, se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. 11 Se vor ridica mulţi profeţi falşi şi-i vor înşela pe mulţi. 12 Şi din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci. 13 Dar cel care va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 14 Această Evanghelie a Împărăţiei va fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.

30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului[e] cu putere şi mare slavă. 31 El îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa cea răsunătoare, iar ei îi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

32 Învăţaţi de la smochin pilda lui: când mlădiţa lui devine deja fragedă şi încep să apară frunzele, ştiţi că vara este aproape. 33 Tot aşa şi voi, când vedeţi toate aceste lucruri, să ştiţi că El[f] este aproape, este chiar la uşi. 34 Adevărat vă spun că nu va trece această generaţie până se vor întâmpla toate aceste lucruri. 35 Cerul şi pământul vor trece, însă cuvintele Mele nu vor trece!
36 Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici Fiul)[g], ci numai Tatăl. 37 Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 38 Căci aşa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă, 39 şi nu au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. (Matei 24:3-14.30-39)

 

Fișă de studiu

  • De ce crezi că Isus le-a furnizat toate aceste informaţii ucenicilor?
  • Ce ne spune acest lucru despre relaţia pe care o aveau ei cu Isus? Cum au ajuns la acest tip de comunicare? Noi cum am putea?
  • Ce importanţă au avut aceste informaţii pentru oamenii din vremea lui Isus? Cât de importante sunt pentru noi, cei de azi?
  • Cum crezi că e posibil ca cineva să-i înşele pe urmaşii lui Dumnezeu?
  • În acest pasaj ni se spune că nimeni nu ştie când va reveni Isus, nimeni în afară de Tatăl. De ce crezi că oamenii încearcă să-şi dea seama de momentul exact al revenirii Sale?
  • Prin ce se aseamănă situaţia actuală a lumii cu cea din „zilele lui Noe”?
  • În timp ce citeşti acest pasaj, eşti cuprins(ă) de teamă la gândul cum va fi la sfârşitul lumii şi cum vor arăta greutăţile amintite? De ce da sau de ce nu?

Părerea mea