După fiecare text de la rubrica Repere, scrie ce crezi că poate să însemne el pentru Biserica Adventistă şi misiunea ei.

„Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt un gong de aramă zgomotos sau un chimval zăngănitor. Dacă am darul profeţiei şi înţeleg toate tainele şi am toată
cunoaşterea şi dacă am toată credinţa, aşa încât să mute munţii, dar nu am dragoste, nu sunt nimic.” (1 Corinteni 13:1,2)

„Chiar dacă numărul israeliţilor ar fi ca nisipul mării, totuşi numai rămăşiţa va fi mântuită.” (Romani 9:27)

„Tot aşa este şi acum: există o rămăşiţă care a fost aleasă prin har.” (Romani 11:5)

„Această Evanghelie a Împărăţiei va fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)

„Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat.” (1 Ioan 1:7)


Părerea mea