Transformă Scriptura în ceva viu, formându-ţi obiceiul de a redacta propria versiune. Începe prin a da propriile definiţii cuvintelor de mai jos:

1. un animal înfricoşător =
2. ceva care miroase urât =
3. o persoană înfricoşătoare sau un monstru =
4. culoarea ta preferată =
5. un obiect cu o formă ciudată = 6. cel mai puternic zgomot pe care îl cunoşti =
7. sinonim pentru „furios” =
8. alt sinonim pentru „furios” =
9. biserica ta =
10. sinonim pentru „urât” =
11. sinonim pentru „Satana” =

Acum citeşte următorul pasaj inserând soluţiile date de tine mai sus: „A fost odată un dragon mai înspăimântător decât ________ (1) _________. Respiraţia îi mirosea ca ________ (2) ________, iar ochii îi erau ca ________ (3) ________. Capul îi era acoperit cu ________ (4) ________ şi avea formă de ________ (5) ________. Scotea sunete mai puternice decât ________ (6) ________. Acest dragon era ________ (7) ________, de-a drep- tul ________ (8) ________ pe o fe- meie. Femeia reprezintă ________ (9) ________. Acest dragon ________ (10) ________ bineînţeles că îl reprezintă pe ________ (11) ________. ________ (6) ________ a pornit la război împotriva ________ (9) ________ – cei care ascultă de poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus.” (Apocalipsa 12:17, MLT [Mad Lib Translation redată în limba română])


Părerea mea