Pavel a trebuit să se ridice în faţa curţii lui Nero şi să se apere. Era acuzat de blasfemie şi erezie. Mulţi dintre evrei nu acceptau ideea că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Ei considerau că afirmaţia aceasta este o blasfemie. De asemenea, erau de părere că Pavel predica şi acţiona contrar învăţăturilor şi legilor tradiţionale ale iudeilor. Pavel era însă nevinovat de aceste acuzaţii care i se aduceau. Într-o zi, Isus va reveni să judece lumea, dar adevăraţii Săi urmaşi vor fi găsiţi nevinovaţi de faptele de care sunt acuzaţi. Cum este posibil acest lucru?

 

Studiu de caz

8 Aşadar, să nu-ţi fie ruşine să mărturiseşti despre Domnul nostru şi nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie[a], prin puterea lui Dumnezeu. 9 El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului şi harului Său, pe care ni l-a dat în Cristos Isus înainte de vremurile veşniciilor, 10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Isus Cristos, Care a desfiinţat moartea şi a adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie. 11 Iar eu am fost pus predicatorul, apostolul şi învăţătorul ei. 12 De aceea sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e ruşine, pentru că ştiu în Cine am crezut şi sunt convins că El poate să păzească până în ziua aceea ce I-am încredinţat. (2 Timotei 1:8-12)

1 Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, 3 fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, 4 trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, 5 având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni! (2 Timotei 3:1-5)

1 Te rog solemn înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, Care urmează să judece viii şi morţii, şi având în vedere arătarea Lui şi Împărăţia[a] Lui: 2 predică Cuvântul; fii pregătit la timp potrivit sau nepotrivit; mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea şi învăţătura! 7 M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa. 8 De acum mă aşteaptă cununa dreptăţii, pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul cel Drept, în ziua aceea, şi nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit arătarea Lui. (2 Timotei 4:1, 2, 7, 8)

 

Fișă de studiu

În 2 Timotei 1:8, Pavel îi spune lui Timotei să nu-i fie ruşine ca martor pentru Domnul şi, de asemenea, să nu-i fie ruşine cu Pavel din cauza suferinţelor îndurate de el pentru Domnul. Ti-a fost vreodată ruşine cu o persoană care a dat mărturie de credinţa ei? Ai fost pus vreodată în situaţia de a apăra mărturia cuiva? Explică.

Reciteşte pasajul de la rubrica Flash. Când a trebuit să apară în faţa lui Nero, Pavel nu a avut avocat. Nu era nimeni în sală pentru a vorbi în apărarea sa. Cine va lua cuvântul în apărarea noastră, atunci când vom avea nevoie de apărător? (Citeşte 1 Ioan 2:1.) Când se va desfă- şura acest proces?

Care este vestea bună la care se referă Pavel?

Cum poţi şi tu, asemenea lui Pavel, să le anunţi vestea bună celor din familia ta, prietenilor şi vecinilor?

De ce trebuie să aibă de suferit persoana care răspândeşte vestea bună?

Care este elementul care, conform textului, ne va împiedica să devenim egoişti, mândri, lacomi, neascultători, nerecunoscători, neiubitori, neiertători şi nechibzuiţi?


Părerea mea