Citeşte pasajul de la rubrica Flash, scris de Ellen White.

„Dorinţa după iubire şi înţelegere este sădită în inimă chiar de Dumnezeu. Hristos, în ceasul agoniei Sale în Ghetsemani, Şi-a dorit foarte mult compasiunea ucenicilor Săi. Şi Pavel, deşi se părea că nu dă importanţă greutăţilor şi suferinţei, suspina după simpatie şi prieteni. Vizita lui Onisifor şi mărturia despre credincioşia sa, într-o perioadă de singurătate şi părăsire, i-au adus bucurie şi încurajare aceluia care-şi petrecuse viaţa, slujindu-i pe alţii.” (Faptele apostolilor, p. 491)

În situaţii dificile, credinţa noastră în Dumnezeu poate să se clatine. Şi tocmai atunci avem nevoie de un grup de oameni de încredere care au credinţă în Dumnezeu şi care îşi vor folosi credinţa pentru a ne scoate la liman din acele vremuri tulburi. Care ar fi primul pas pe care grupa ta de la Şcoala de Sabat sau grupa ta de tineri îl poate face pentru a pune în practică Galateni 6:2?

Purtaţi-vă poverile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Cristos! (Galateni 6:2)


Părerea mea