În Evrei 3:13 şi în Romani 12:5, ni se reaminteşte că, în calitate de familie a lui Dumnezeu, avem responsabilitatea de a ne purta de grijă unii altora, de a ne implica în viaţa celor din jur. În ce măsură nivelul implicării tale în viaţa bisericii arată nivelul devotamentului tău faţă de familia lui Dumnezeu?

Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. (Evrei 3:13)

tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. (Romani 12:5)

 


Părerea mea