Completează următoarele propoziţii:

„Domnul mă va scăpa de ORICE LUCRU RĂU şi mă va MÂNTUI pentru Împărăţia Lui cerească.” (2 Timotei 4:18)

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat UN DUH DE FRICĂ, ci de putere, de dragoste şi de CHIBZUINȚĂ.” (2 Timotei 1:7)

„De acum mă aşteaptă CUNUNA NEPRIHĂNIRII, pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul cel Drept, în ziua aceea, şi nu numai mie, ci ȘI TUTUROR CELOR care vor fi iubit arătarea Lui.” (2 Timotei 4:8)


Părerea mea