Reperele acestui studiu readuc în atenţia credincioşilor planul lui Dumnezeu în ceea ce priveşte adevărul, dreptatea şi corectitudinea. Citeşte versetele şi subliniază expresiile sau cuvintele care crezi că sunt deosebit de importante.

 

„Să nu răspândiţi minciuni. Să nu te alături celui rău pentru a fi un martor mincinos. Să nu te iei după mulţime, când aceasta săvârşeşte răul; când depui mărturie la judecată, să nu treci de partea celor mulţi ca să perverteşti dreptatea şi nici să nu-l favorizezi pe cel sărac la judecată.” (Exodul 23:1-3)

 

„Cel drept umblă în integritatea lui; binecuvântaţi îi sunt copiii după el!” (Proverbele 20:7)

 

„Să numiţi judecători şi dregători în toate cetăţile pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi le dă, iar ei să judece poporul cu dreptate. Să nu pervertiţi judecata: să nu fiţi părtinitori şi să nu luaţi daruri, pentru că darurile orbesc ochii înţelepţilor şi pervertesc cuvintele celor drepţi. Să urmaţi cu râvnă dreptatea, ca să trăiţi şi să stăpâniţi teritoriul pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi-l dă.” (Deuteronomul 16:18-20)

 

„La fel şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni! Şi toţi îmbrăcaţi-vă cu smerenie unii faţă de alţii, pentru că «Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriţi El le dă har». Smeriţi-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la timpul potrivit, El să vă înalţe! Aruncaţi toată îngrijorarea voastră asupra Lui, fiindcă Lui Îi pasă de voi!” (1 Petru 5:5-7)

 

Dacă ai pune în practică unul dintre aceste texte în săptămâna aceasta, care dintre ele crezi că ar produce cea mai mare schimbare în viaţa ta? Roagă-te ca în această săptămână să întâlneşti pe cineva care nu ştie prea multe despre ideea lui Dumnezeu de dreptate sau despre istoria lui Pavel şi gândeşte-te cum ai putea să-i împărtăşeşti ce ai descoperit tu în acest studiu.


Părerea mea