Textul-cheie din această săptămână se găseşte în Faptele 22:14-16, în care Pavel rememorează cuvintele rostite de Dumnezeu prin intermediul slujitorului Său credincios Anania.

„El a zis: «Dumnezeul strămoşilor noştri te-a ales ca să-I cunoşti voia, să-L vezi pe Cel Drept şi să auzi cuvinte din gura Lui, pentru că Îi vei fi martor înaintea tuturor oamenilor pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit. […] Ridică-te, fii botezat şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Lui!»” (Faptele 22:14-16)

Citeşte acest mesaj de câteva ori, reţine-l şi apoi rescrie-l ca şi când Dumnezeu ţi l-ar transmite ţie, personal. Gândeşte-te la posibilităţile pe care Dumnezeu poate le-a creat pentru viaţa ta. Dacă ai fi chemat să-ţi expui experienţa de viaţă, ce ai spune despre Hristos şi devotamentul tău faţă de El?

 


Părerea mea