Meditează la următorul verset biblic: „Pentru că n-au socotit că merită să-L aibă pe Dumnezeu în cunoaşterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minţii lor corupte, ca să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă” (Romani 1:28).
Ce manifestări crezi că avea„mintea coruptă” în lumea antică şi ce manifestări are acum?

_____________________________________________________________

În ce măsură textul de mai sus explică afirmaţiile lui Pavel din Galateni 5:1: „Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi; rămâneţi deci tari şi nu vă supuneţi din nou jugului sclaviei.”

____________________________________________________________


Părerea mea