În pasajul biblic studiat în această săptămână, vedem că este deosebit de important simţul muncii. Ar trebui să avem grijă să facem mereu câte ceva util şi să contribuim la întreţinerea noastră. Dacă nu putem avea un loc de muncă fiindcă suntem încă la şcoală, există căi de a contribui şi în alt fel decât financiar, până când reuşim să fim pe picioarele noastre. În acelaşi timp, vedem cum „dragostea de bani” poate crea o mulţime de probleme. Cum putem echilibra balanţa între muncă şi câştigarea de bani, pe de o parte, şi faptul de a nu iubi prea mult banii? Cum crezi că se pot armoniza cele două?

 

Astăzi, realizează bugetul personal, cu veniturile şi cheltuielile pe care le ai. Cum Îi poţi face loc şi lui Dumnezeu în bugetul tău lunar?

 

Caz în studiu

8 n-am mâncat pâinea nimănui fără s-o plătim, ci, cu trudă şi muncă grea, am lucrat zi şi noapte, ca să nu fim o povară pentru nici unul dintre voi. 9 Şi aceasta nu pentru că n-am avea acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să-l urmaţi. 10 Atunci când eram la voi v-am dat această poruncă: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.“ 11 Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în lenevie; ei nu lucrează nimic şi sunt sâcâitori. 12 Unor astfel de oameni le poruncim şi îi încurajăm în Domnul Isus Cristos să-şi mănânce pâinea, lucrând în linişte.

 

10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii, care au tânjit după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu multe dureri.
11 Însă tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri! Urmăreşte dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea! 12 Luptă-te lupta cea bună a credinţei! Apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori! 13 Îţi poruncesc, înaintea lui Dumnezeu, Care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Cristos Isus, Care a depus o bună mărturie înaintea lui Ponţiu Pilat[a], 14 să păzeşti fără pată şi fără reproş această poruncă până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos, 15 pe care binecuvântatul[b] şi singurul Suveran, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, o va descoperi la timpul potrivit, 16 El, singurul Care are nemurirea, Care locuieşte într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia şi pe Care nici un om nu L-a văzut şi nici nu-L poate vedea. A Lui să fie onoarea şi puterea veşnică! Amin. 17 Porunceşte-le bogaţilor din veacul de acum să nu se îngâmfe, să nu-şi pună nădejdea în bogăţiile nesigure, ci în Dumnezeu, Care ne oferă din belşug toate lucrurile, ca să ne bucurăm. 18 Spune-le să facă binele, să fie bogaţi în fapte bune, să fie generoşi, gata să împartă cu alţii, 19 adunându-şi astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce adevărata viaţă.

(2 Tesaloniceni 3:8-12; 1 Timotei 6:10-19)

 

Fișă de studiu

  1. Conform celor spuse de Pavel, cât de important este să fim mereu ocupaţi cu ceva util?
  2. Ni se spune să ne câştigăm pâinea pe care o mâncăm. Cum poţi face tu, personal, acest lucru? Crezi că toată lumea ar trebui să aibă o muncă remunerată sau există şi alte mijloace de a contribui la binele general al omenirii?
  3. Cum crezi că pot deveni banii o sursă a răului în viaţa ta?
  4. Ce fel de responsabilităţi financiare avem unii faţă de alţii?
  5. Conform acestui pasaj, ce este bogăţia? Cum vede Dumnezeu bogăţia?
  6. Care ar trebui să fie priorităţile noastre pentru viitor?
  7. Cum putem găsi echilibrul dintre etica muncii şi „dragostea de bani”?

 

 


Părerea mea