Flash

„Datorită faptului că manifestau un spirit umil şi docil, aceşti oameni au putut dobândi experienţa care i-a făcut în stare să devină lucrători în câmpul secerişului. Exemplul lor este de o mare valoare pentru creştini. Sunt mulţi care înaintează foarte puţin în viaţa spirituală, fiindcă sunt prea plini de ei înşişi spre a mai putea ocupa locul de învăţăcei. Ei sunt mulţumiţi cu o cunoştinţă superficială a Cuvântului lui Dumnezeu. Nu vor să-şi schimbe credinţa sau obiceiurile şi, prin urmare, nu depun niciun efort ca să dobândească o lumină mai mare.” (Faptele apostolilor, p. 283)

 

Ce părere ai?

Ştii foarte bine zicala: „Nu poţi mulţumi pe toată lumea.” În orice categorie de oameni, în orice moment al zilei, va exista cineva care te place şi cineva care nu te place, cineva care crede că iei decizii ridicole şi cineva care te respectă. Totuşi, există situaţii în care pare să existe o disproporţie majoră între cele două categorii de semeni.

Ai simțit vreodata că toată lumea e împotriva ta? Te-ai simţit pus la zid din toate părţile? Care crezi că a fost motivul unor asemenea manifestări din partea celorlalţi?

 

Ştiai că?

Conform unui studiu realizat de Universitatea James Cook din Australia, există câteva motive principale pentru care oamenii sunt agasaţi şi hărţuiţi de cei din jur:

• lipsa deprinderilor de comunicare

• dorinţa de a deţine putere

• încercarea de îmbunătăţire a imaginii de sine

• încercarea de a găsi ţapi ispăşitori

• dorinţa de răzbunare

• dorinţa de răzbunare

• accentul prea mare pus pe supunere, control şi ierarhie

• lipsa de încredere în alţii.

Deşi 80% dintre oameni susţin că detestă practica intimidării semenilor, cei care îi intimidează pe cei din jur consideră că acest comportament îi face demni de admirat.

 

Repere

„Oare nu Eu te-am împuternicit? Fii tare şi curajos! Nu te teme şi nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul
tău, este cu tine oriunde vei merge!” (Iosua 1:9)

„Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi când şi-au dat seama că erau oameni neînvăţaţi şi de rând, s-au mirat şi au înţeles că fuseseră cu Isus.” (Faptele 4:13)

„Intraţi pe poarta cea îngustă! Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ea! Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o găsesc.” (Matei 7:13,14)

„Dacă nu veţi sta fermi în credinţă, nu veţi mai sta deloc!” (Isaia 7:9 u.p.)

„Chiar dacă ar înainta o oştire împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme; chiar dacă s-ar porni război împotriva mea, chiar şi atunci aş fi încrezător.” (Psalmii 27:3)

„Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” (Marcu 13:13)

 

Cu alţi ochi

„Conştiinţa este rădăcina adevăra- tului curaj; dacă e ca un om să fie cu- rajos, atunci să fie lăsat să-şi urmeze conştiinţa.” – James Freeman Clarke, predicator şi autor american, secolul XIX

„Laşitatea morală care ne împiedică să spunem ce gândim este la fel de periculoa- să pentru această ţară ca vorbirea irespon- sabilă.” – Margaret Chase Smith, politician american, secolul XX

„Testul curajului se dă atunci când suntem în minoritate. Testul toleranţei se dă atunci când suntem în majoritate.” – Ralph W. Stockman, predicator american, secolul XX


Părerea mea