Ellen White accentuează nevoia creştinilor de a fi umili, modeşti. Creştinii trebuie să-L pună pe primul loc pe Dumnezeu, nu pe ei înşişi. Dacă ne acordăm o importanţă prea mare, ajungem ca Demetrius, care a devenit atât de preocupat de cifra lui de afaceri. Ca Dumnezeu să poată face ceva prin noi, trebuie să poată să ne înveţe; iar ca să ne poată învăţa, noi trebuie să fim flexibili. Există întotdeauna ceva în plus de învăţat, ceva mai profund de realizat. Încearcă să-ţi ţii mintea deschisă în mod conştient şi roagă-L pe Dumnezeu chiar astăzi să te înveţe ceva nou.


Părerea mea