În pasajul biblic din această săptămână vedem cum dorinţa unui om de a deţine bogăţie şi putere a alimentat furia mulţimii împotriva lui Pavel. În realitate, Pavel nu făcuse rău nimănui. De fapt, nu făcea altceva decât să predice iubirea şi o viaţă decentă. E posibil ca el nici să nu fi ştiut că revolta a fost generată de un bărbat nemulţumit că îi scăzuseră vânzările la idoli. Era o situaţie înfricoşătoare. Uneori, când avem impresia că toată lumea e împotriva noastră, noi nu suntem vinovaţi cu nimic. Alteori, e posibil să fi fost înţeleşi greşit. Cum poţi dobândi suficientă încredere în Dumnezeu pentru a continua să faci ceea ce trebuie, chiar şi atunci când totul pare să fie împotriva ta.

Caz în studiu

21 După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel şi-a pus în gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia şi Ahaia[f]. El îşi zicea: „După ce voi merge acolo, trebuie să văd şi Roma!“ 22 I-a trimis în Macedonia pe Timotei şi pe Erastus, doi dintre ajutoarele lui, iar el a mai rămas un timp în Asia[g].

23 În perioada aceea, s-a stârnit o mare tulburare cu privire la Cale. 24 Un argintar pe nume Demetrius, făcea replici în argint ale templului lui Artemis[h] şi aducea astfel lucrătorilor săi nu puţin câştig.[i] 25 El i-a strâns la un loc, împreună cu alţi lucrători de aceeaşi meserie, şi le-a zis: „Bărbaţi, ştiţi că prosperitatea noastră vine din meseria aceasta 26 şi vedeţi şi auziţi că nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia, acest Pavel a convins şi a dus în rătăcire o mare mulţime de oameni, spunând că zeii făcuţi de mâini nu sunt de fapt zei! 27 Prin urmare, există pericolul nu numai ca această muncă a noastră să ajungă de tot dispreţul, ci şi ca templul marii zeiţe Artemis să fie socotit ca o nimica şi chiar măreţia ei să fie distrusă, a ei, cea la care se închină toată Asia şi toată lumea!“

28 Când au auzit ei aceste lucruri, s-au umplut de mânie şi au început să strige: „Mare este Artemis a efesenilor!“ 29 Cetatea s-a umplut de zarvă. S-au repezit într-un singur gând spre teatru, târându-i acolo şi pe macedoneenii Gaius şi Aristarh, însoţitorii de drum ai lui Pavel. 30 Pavel voia să vină la norod, dar ucenicii nu l-au lăsat. 31 Chiar şi unii dintre conducătorii provinciei Asia[j], care-i erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. 32 Unii strigau ceva, alţii strigau altceva, căci adunarea era în confuzie, iar cei mai mulţi nici nu ştiau de ce se adunaseră. 33 Unii din mulţime l-au înştiinţat pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau în faţă, spunându-i despre ce este vorba. Alexandru a făcut semn cu mâna, vrând să se apere înaintea norodului, 34 dar ei, recunoscându-l că este iudeu, au strigat cu toţii într-un glas, timp de aproape două ore: „Mare este Artemis a efesenilor!“ 35 Funcţionarul[k] cetăţii a reuşit să liniştească mulţimea, zicând: „Bărbaţi ai Efesului, cine este omul acela care să nu ştie că cetatea Efes este păzitoarea templului măreţei Artemis şi a imaginii ei căzute din cer[l]?! 36 Întrucât aceste lucruri sunt de necontestat, ar trebui să vă liniştiţi şi să nu faceţi nimic nesăbuit. 37 Căci i-aţi adus aici pe bărbaţii aceştia care nu sunt nici jefuitori ai templului şi nici blasfemiatori ai zeiţei noastre! 38 Deci, dacă într-adevăr Demetrius şi lucrătorii lui au o acuzaţie împotriva cuiva, tribunalele sunt deschise şi există proconsuli[m]; să se acuze acolo unii pe alţii! 39 Însă dacă vreţi ceva în plus, se va clarifica într-o adunare legală[n]. 40 Căci, din cauza celor întâmplate astăzi, suntem în pericol să fim acuzaţi de răscoală, deoarece nu există nici o cauză pentru această zarvă, şi noi nu putem motiva agitaţia aceasta!“ 41 Şi spunând aceste lucruri, a dat drumul adunării. (Fapte 19:21-41)

 

Fișă de studiu

  1. Ce l-a determinat pe Demetrius să se poarte aşa cu Pavel?
  2. Crezi că Pavel era conştient de motivul pentru care cetatea era în pragul unei răscoale? De ce da sau de ce nu?
  3. Consideri că funcţionarul cetăţii a dat dovadă de curaj în încercarea de a potoli mulţimea? De ce da sau de ce nu?
  4. Ce anume crezi că a calmat mulţimea?
  5. Se spune că „cei mai mulţi nici nu ştiau de ce se adunaseră”. Ce crezi că i-a determinat să urmeze „turma” în această manifestare de furie?
  6. Ce putem învăţa din acest pasaj cu privire la presiunea de grup?

Părerea mea