Flash

„În mod necesar, Pavel adaptase stilul lui de predicare la condiţia bisericii. ‚Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti’, le-a explicat el mai târziu; ‚ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi’ (1 Cor. 3:1,2). Mulţi dintre credincioşii corinteni învăţaseră mai greu lecţiile pe care el se străduise să-i înveţe. […] Oricât de înţelepţi ar fi fost în cunoştinţele lumii, ei nu erau decât copii în ce priveşte cunoaşterea lui Hristos.” (Faptele apostolilor, p. 271)

 

Ce părere ai?

Eşti sau nu de acord cu următoarele afirmaţii?

__ Nu mă gândesc prea des la faptul că Isus va reveni în cu- rând. Cred că mai este până atunci.

__ Nu cred că a doua venire a lui Isus îmi influenţează în vreun fel viaţa din prezent.

__ Faptul că ştiu că Isus va reveni şi îmi va oferi viaţa veşnică mă face să iau mai în serios lucrurile de pe acest pământ.

__ Eu cred că moartea nu este sfârşitul existenţei mele. La revenirea lui Isus mă voi reîntâlni cu cei dragi care au crezut în El.

 

Știai că?

În studiu realizat în 2003 de Harris International a arătat că 79% dintre americani cred că există un Dumnezeu, dar numai 66% sunt absolut convinşi de acest lucru. În acelaşi timp, 9% nu cred că există Dumnezeu, iar 12% sunt indecişi. În ceea ce priveşte frecventarea bisericii, 26 de procente dintre americani merg în fiecare săptămână la biserică, 36% participă la un serviciu religios o dată pe lună, iar 55% iau parte la un program religios de câteva ori pe an.

 

Caz în studiu

1 În cele din urmă, fraţilor, fiindcă aţi primit învăţătură de la noi despre cum trebuie să umblaţi şi să-I fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, aşa cum, de altfel, şi faceţi[a], vă cerem şi vă îndemnăm în Domnul Isus să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta. 2 Voi ştiţi ce porunci v-am dat, prin autoritatea Domnului Isus. 3 Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de desfrâu. 4 Fiecare dintre voi trebuie să ştie să-şi ţină vasul[b] în sfinţenie şi cinste, 5 nu în patimi, ca păgânii, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. 6 Nimeni să nu-l nedreptăţească pe fratele său şi nici să nu profite de el, pentru că Domnul îl va pedepsi pentru toate acestea, aşa cum v-am spus şi v-am avertizat. 7 Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţenie; 8 de aceea, cel ce respinge aceste porunci nu respinge un om, ci pe Dumnezeu, Cel Care vă dă Duhul Sfânt.

9 Cu privire la dragostea frăţească, nu aveţi nevoie să vă scriem, pentru că voi înşivă aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii. 10 Şi, într-adevăr, îi iubiţi pe toţi fraţii din întreaga Macedonie. Însă vă încurajăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta. 11 Daţi-vă toată silinţa să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de-ale voastre şi să lucraţi cu mâinile voastre, aşa cum v-am poruncit, 12 ca să trăiţi aşa cum se cuvine faţă de cei din afară şi să nu depindeţi de nimeni.
13 Nu vrem să nu ştiţi, fraţilor, despre cei ce au adormit[c], ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi care nu au nădejde. 14 Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu îi va aduce împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.

15 Vă spunem prin Cuvântul Domnului că noi, cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci Domnul Însuşi, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în Cristos, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. 18 De aceea, încurajaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte. (1 Tesaloniceni 4)

 

Fişă de studiu

Din ce motiv trimite Pavel această scrisoare?

Ce lucruri îi sfătuieşte Pavel pe tesaloniceni să facă în vederea creşterii lor spirituale?

De ce crezi că explicaţia lui Pavel cu privire la a doua venire era atât de importantă pentru aceşti oameni?

Ce impact e posibil să fi avut această explicaţie asupra vieţii lor de zi cu zi? În ce măsură e posibil să fi văzut diferit anumite lucruri?

Dat fiind faptul că au aflat aceste lucruri, ce s-a schimbat în senti- mentele şi starea lor de spirit? Dar sentimentele tale şi starea ta de spirit? S-au schimbat în vreun fel?

Dacă nu ai avea nicio speranţă în învierea lui Isus, cum s-ar schimba perspectiva ta asupra vieţii?

 

Cu alţi ochi

„Ideea de moarte, frica de ea, bântuie animalul uman ca nimic altceva; este resortul activităţii umane – care e concepută în principal să evite fatalitatea morţii, să o evite prin negarea într-un anumit fel a faptului că ea, moartea, reprezintă destinul final al omului.” – Ernest Becker, antropolog american, secolul XX

„Ţinteşte spre cer şi vei urni pământul spre el. Ţinteşte spre pământ şi nu vei ajunge nicăieri.” – C. S. Lewis, apologet şi eseist englez, secolul XX

 


Părerea mea