Din modul în care Pavel i-a abordat pe tesaloniceni şi pe corinteni ne putem da seama de dorinţa lui de a se adapta la nevoile oamenilor. Deşi Dumnezeu doreşte să rămânem fideli planului pe care îl are pentru noi şi deşi nu vrea să facem compromisuri în convingerile şi morala noastră, doreşte să fim flexibili în slujirea altora. Fiecare om are nevoi specifice. Unora le este suficient un zâmbet. Altora, o conversaţie sinceră şi prietenească. Alţii s-ar putea să aibă nevoie de ceva elementar, cum ar fi o masă caldă sau chiar o haină purtată. Încearcă să vezi în alţii ocazii de a sluji. Ce nevoi poţi împlini?


Părerea mea