În 1 Tesaloniceni 4:16-18 ni se spune cum va veni Isus şi îi va învia pe cei morţi.

16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 18 Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Pavel ne sfătuieşte să ne încurajăm unii pe alţii cu acest gând. Cum îi putem încuraja pe alţii cu ideea că există ceva dincolo de această viaţă de pe pământ? Există vreo modalitate de a le spune altora acest lucru fără să pari un predicator la colţ de stradă? Ce poţi face în viaţa personală, astfel încât cei din jur să poată vedea că există ceva dincolo de aici şi de acum?


Părerea mea