În timp ce citeşti cu atenţie textele ce alcătuiesc rubrica Repere, observă care dintre ele pare să se refere exact la o situaţie din ziua de azi. De ce crezi că tocmai respectivul verset ţi se pare a fi cel mai relevant? Cum pot aceste repere să te ajute să fii „mai matur în Domnul”?

 

Repere

„De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturiseas- că, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Filipeni 2:9-11)

„Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele 1:8)

„Cel ce crede în El nu este judecat; însă cel ce nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:18)

„V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cei care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică.” (1 Ioan 5:13)

„Astfel, credinţa vine prin auzire, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17)


Părerea mea