După ce ai parcurs secţiunile Caz în studiu şi Fişă de studiu, pune-ţi următoarea întrebare: Ce am aflat nou din acest pasaj biblic? În ce fel îmi schimbă acest nou element modul în care mă raportez la Dumnezeu şi la Biblie?

 

Caz în studiu

10 Imediat ce s-a înnoptat, fraţii i-au trimis pe Pavel şi pe Silas la Berea. Când au sosit, s-au dus la sinagoga iudeilor. 11 Aceştia aveau o minte mai deschisă[b] decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată înflăcărarea şi, în fiecare zi, studiau Scripturile, ca să vadă dacă lucrurile stăteau astfel. 12 Mulţi dintre ei au crezut, inclusiv nişte femei grecoaice cu influenţă şi nu puţini bărbaţi.

16 În timp ce Pavel îi aştepta în Atena, i s-a întărâtat duhul în el când a văzut că cetatea era plină de idoli. 17 Prin urmare, a început să poarte discuţii în sinagogă cu iudeii şi cu cei temători de Dumnezeu[c], iar în piaţă, în fiecare zi, cu cei ce se aflau pe acolo. 18 Unii dintre filosofii epicurieni[d] şi stoici[e] au început să discute cu el. Unii ziceau: „Ce vrea să spună şi palavragiul acesta?!“ Alţii ziceau: „Se pare că este un predicator al unor divinităţi străine!“ Căci el vestea Evanghelia despre Isus şi despre înviere. 19 Prin urmare, l-au luat şi l-au dus la Areopag[f], spunându-i: „Putem şti care este această învăţătură nouă pe care o prezinţi? 20 Căci tu ne aduci nişte lucruri ciudate în auz. Vrem deci să ştim ce înseamnă aceste lucruri!“ 21 Toţi atenienii şi străinii care locuiau acolo nu-şi petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.

22 Pavel a stat în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbaţi atenieni, în toate privinţele văd că sunteţi foarte religioşi. 23 Căci, în timp ce treceam prin cetate şi mă uitam la locurile voastre de închinare, am găsit şi un altar pe care era scris: «Unui Dumnezeu Necunoscut»[g]. Ei bine, ceea ce voi respectaţi fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu!

30 Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de ignoranţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască, 31 pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi!“

32 Când au auzit ei despre învierea dintre cei morţi, unii au început să râdă, dar alţii au zis: „Te vom asculta şi altă dată cu privire la aceasta!“ 33 Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor. 34 Unii dintre ei însă i s-au alăturat şi au crezut. Între ei era şi Dionisie areopagitul[j], o femeie pe nume Damaris şi încă alţii împreună cu ei. (Faptele 17:10-12,16-23,30-34)

 

Fişă de studiu

Întocmeşte o listă cu toate persoanele şi grupurile de persoane care au răspuns pozitiv la eforturile lui Pavel. Apoi, întocmeşte o listă cu cei care l-au respins. Care au fost deosebirile în atitudine sau în convingeri care au generat aceste reacţii opuse?

Compară-i pe locuitorii din Bereea cu cei din Tesalonic şi din Atena. Când ţi se vorbeşte despre Biblie şi despre Dumnezeu, cu care dintre aceşti oameni te asemeni cel mai mult?

Pavel a fost foarte tulburat de mulţimea de idoli din cetate. Pe noi ne deranjează în vreun fel lipsa de devoţiune pe care o observăm în jur? Ar trebui să ne deranjeze? Explică.

Care crezi că este firul ce uneşte toate pasajele de mai sus? Într-o singură frază, rezumă care crezi că este ideea comună tuturor fragmentelor biblice din Faptele 17. Prezint-o în faţa întregii grupe.

Ce aflăm din discuţia lui Pavel cu atenienii despre modul în care ar trebui să relaţionăm cu necredincioşii?


Părerea mea