Rubrica Repere a acestui studiu abordează tema relaţiei dintre credincioşi şi necredincioşi – sau cei care încă nu au auzit despre Evanghelie. Dacă ar fi să te adresezi unei săli pline de misionari pregătiţi să plece în misiune în zona în care locuieşti tu, care dintre cele cinci versete ai considera că sunt cele mai utile şi mai importante pentru ei? Care dintre texte ai impresia că ţi se adresează personal, gândindu-te la prietenii tăi care nu Îl cunosc pe Hristos ca Mântuitor personal? Astăzi te-ai putea gândi la o oportunitate, o fereastră de a-ţi împărtăşi experienţa personală legată de harul mântuitor al lui Dumnezeu.

 

Repere

„De aceea este prin credinţă: ca să poată fi prin har, aşa încât promisiunea să fie valabilă pentru toţi urmaşii, nu doar pentru cei ce sunt sub Lege, ci şi pentru cei ce împărtăşesc credinţa lui Avraam, care este tatăl nostru, al tuturor.” (Romani 4:6)

„Toate marginile pământului îşi vor aminti şi se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Lui, căci a Domnului este domnia şi El stăpâneşte peste neamuri!” (Psalmii 22:27,28)

„Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor bine- cuvânta, dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema. Prin tine vor fi binecuvân- tate toate familiile pământului!” (Geneza 12:3)

„Aceasta înseamnă că nu copiii naturali sunt cei care sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt cei consideraţi ca fii.” (Romani 9:8)

„Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori după promisiunea făcută.” (Galateni 3:29)


Părerea mea