Ar fi fost tare bine dacă viaţa lui Pavel de după convertire ar fi fost una uşoară.

Dar nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Citeşte 2 Corinteni 11:25-28.

25 de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. 26 Deseori, am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi. 27 În osteneli şi necazuri, în priveghiuri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! 28 Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile.

De ce a fost Pavel dispus să îndure atât de multe greutăţi? De ce nu a renunţat? Citeşte 2 Timotei 4:8 şi Romani 8:38,39 pentru a afla secretul puterii lui Pavel. Dumnezeu îţi oferă şi ţie aceeaşi putere în faţa încercărilor care te aşteaptă în viitor.

2 Timotei 4:8- De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Romani 8:38,39 38- Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură[b] nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.


Părerea mea