Primul martir creştin

Referinţa biblică: Faptele 6:8-15; 7:44-59

Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 10, 11

 

Text-cheie

„Ştefan, un om plin de har şi de putere, făcea minuni şi semne mari în popor. Unii din sinagoga numită «A oamenilor liberi»… au început o dispută cu Ştefan, dar nu puteau să se opună înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el.” (Faptele 6:8-10)

 

Dacă ai fi o celebritate, ce lucru te-ar înfuria cel mai tare? Din fericire, sunt puţine şanse să ai de-a face cu cine ştie ce fan sau cu oameni care îţi scormonesc în trecut. Totuşi, dacă eşti un urmaş al lui Hristos care trăieşte la nivelul chemării Sale, te vei confrunta cu rezistenţă din partea oamenilor. Deschide Biblia şi citeşte Ioan 15:18-27. Apoi scrie mai jos două propoziţii prin care să explici de ce lumea se va purta aspru cu urmaşii lui Hristos. Martirul Ştefan cunoştea aceste cuvinte rostite de Isus. Ştia că iubirea lui pentru Isus îl putea costa viaţa.

 

Ioan 15:18-27

18 Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. 19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. 20 Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘robul nu este mai mare decât stăpânul său’. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. 21 Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 22 Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor. 23 Cine Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu. 24 Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine, şi pe Tatăl Meu. 25 Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au urât fără temei’. 26 Cândva veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. 27 Şi voi de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început.”

 


Părerea mea