Citeşte versetele care alcătuiesc rubrica Repere şi gândeşte-te la ideea principală transmisă de fiecare verset în parte. Apoi scrie o propoziţie care să exprime ideea comună tuturor textelor.

Repere

„Nu doar atât, dar el a fost desemnat de biserici să călătorească împreună cu noi în timp ce administrăm această binefacere a harului, pentru slava Domnului Însuşi şi pentru a ne arăta bunăvoinţa. Suntem atenţi, ca să nu stârnim vreo plângere cu privire la modul în care administrăm acest dar generos. Căci avem grijă să facem ceea ce este bine nu doar înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.” (2 Corinteni 8:19-21)

„Dacă va exista printre voi vreun sărac, dintre fraţii voştri, într-una din cetăţile voastre, în ţara pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul vostru, să nu vă împietriţi inimile şi să nu vă închideţi mâna faţă de fratele vostru sărac.” (Deuteronomul 15:7)

„Cine are milă de sărac îl împrumută pe Domnul, iar El îi va răsplăti binefacerea.” (Proverbele 19,17)

„Să nu fiţi dintre cei care iubesc banii! Fiţi mulţumiţi cu ceea ce aveţi, pentru că El a spus: «Nicidecum nu te voi părăsi, nici nu te voi uita!»” (Evrei 13:5)

„Isus i-a răspuns: «Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde-ţi averile şi dă săracilor, şi vei avea astfel o comoară în ceruri. Apoi vino, urmează-Mă!»” (Matei 19:21)


Părerea mea