Subliniază toate elementele din pasajul biblic care te învaţă ceva cu privire la integritate, ipocrizie şi dăruire.

Din acest text, ce putem învăţa cu privire la integritate?

Ce putem învăţa cu privire la ipocrizie?

Ce putem învăţa cu privire la generozitate?

 

Caz în studiu

„Mulţimea celor ce crezuseră era una în inimă şi gând şi niciunul nu spunea că vreunul din bunurile lui este al lui, ci aveau toate în comun. Apostolii depuneau mărturie cu mare putere despre învierea Domnului Isus şi un mare har era peste ei toţi. Căci nu era nimeni printre ei în nevoie, pentru că toţi cei care aveau în proprietatea lor ogoare sau case le vindeau, iar banii obţinuţi pe lucrurile vândute îi aduceau şi-i puneau la picioarele apostolilor; apoi erau împărţiţi fiecăruia după
cum avea nevoie.

Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, care tradus înseamnă «Fiul încurajării», un levit originar din Cipru, a vândut un ogor care-i aparţinea şi apoi a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor.”

„Dar un om pe nume Anania a vândut o proprietate împreună cu soţia lui, Safira, şi a păstrat pentru sine o parte din bani cu ştirea soţiei lui; apoi a adus cealaltă parte din bani şi a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: «Anania, de ce ţi-a umplut Satan inima ca să-L minţi pe Duhul Sfânt, păstrând pentru tine o parte din preţul ogorului? Dacă rămânea nevândut, nu rămânea el al tău? Şi, după ce a fost vândut, nu erau banii la dispoziţia ta? De ce ai pus la cale acest lucru în inima ta? Nu pe oameni i-ai minţit, ci pe Dumnezeu!» Când a auzit Anania aceste cuvinte, a căzut la pământ şi şi-a dat duhul. O mare frică i-a cuprins pe toţi cei ce auziseră aceste lucruri. Cei tineri s-au ridicat, l-au învelit, l-au scos afară şi l-au îngropat. Cam după trei ore, a intrat şi soţia lui, fără să ştie ce se întâmplase. Pe- tru a întrebat-o: «Spune-mi, cu atât aţi vândut ogorul?» Ea i-a răspuns: «Da, cu atât.» Atunci Petru i-a zis: «De ce v-aţi înţeles între voi să-L puneţi la în- cercare pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce l-au îngropat pe soţul tău sunt la uşă şi te vor duce şi pe tine!» Dintr-odată, ea a căzut la picioarele lui şi şi-a dat duhul. Când au intrat tinerii, au găsit-o moartă; au dus-o afară şi au îngropat-o lângă soţul ei. O mare frică a cuprins toată biserica şi pe toţi cei ce auziseră aceste lucruri.” (Faptele 4:32-37; 5:1-11)

 

Fișă de studiu

Faptele 4:32-35
Ce te şochează la această secvenţă din viaţa bisericii primare? Ce crezi că are nevoie biserica de azi să facă pentru a redobândi trăsăturile esenţiale ale acestei comunităţi biblice?

 

Faptele 4:36,37
Observă că Barnaba a vândut un teren şi „a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor” (Credincioşii îşi donau câştigurile în acelaşi fel – vezi versetul 35). Prin acest gest, el a donat suma fără a avea nicio pretenţie în schimb, spunându-le apostolilor: „Voi ştiţi unde este cea mai mare nevoie de aceşti bani pentru a ridica Împărăţia lui Dumnezeu; am suficientă încredere în voi, încât să-i pun la picioarele voastre.” Compară această atitudine cu cea a lui Anania şi a Safirei.

 

Faptele 5:1-11
Care consideri că este cel mai şocant aspect în acest pasaj biblic? De ce?


Părerea mea