Repere
„Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care-L aveţi de la Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai voştri?” (1 Corinteni 6:19)

„Eu vă botez cu apă spre pocăinţă, dar după Mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele! El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” (Matei 3:11)

„Atunci ei şi-au adus aminte de zilele străvechi, de zilele când Moise Îi conducea poporul. Unde este Acela Care i-a trecut prin mare împreună cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela Care a pus printre ei Duhul Său cel Sfânt?” (Isaia 63:11)

„Iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgeşte, întrucât dragostea lui Dumnezeu ne-a fost turnată în inimi prin Duhul Sfânt Care ne-a fost dat.” (Romani 5:5)

„Zaharia, tatăl lui, a fost umplut de Duhul Sfânt şi a profeţit astfel…” (Luca 1:67)

 

Cu alţi ochi

„Cel mai mare dar este o parte din tine însuţi.” – Ralph Waldo Emerson, poet american, secolul XIX

„Generaţia noastră nu are pe nimeni acasă, în tot universul, pe absolut nimeni. În fine, haideţi să înţelegem următorul lucru: doar un mângâietor personal îl poate mângâia pe om, care este o persoană, şi numai un Mângâietor este suficient de mare, Dumnezeul infinit şi personal care există, într-adevăr, adică Dumnezeul Scripturilor iudeo-creştine. Doar El este Mângâietorul suficient.” – Francis Schaeffer, teolog american, secolul XX

 

Știai că?

Atunci când vine vorba de cadouri, foarte potrivit este un concept împrumutat din economie: pierdere nerecuperabilă [deadweight], folosit de Joel Waldfogel, profesor de economie la Universitatea din Pennsylvania. Când cheltuieşti 100 de lei pe un cadou, persoana care primeşte respectivul cadou nu consideră că acesta valorează 100 de lei. S-ar putea ca ulterior să vadă în magazin obiectul primit şi să gândească: Asta să coste 100 de lei? Eu n-aş fi dat nici 40! Astfel, pierderea nerecuperabilă este de 60 de lei. Noi cât credem că valorează Duhul Sfânt?

 

Ce părere ai?
În Luca 11:13, Isus face o analogie, prezentându-L pe Dumnezeu ca Tată al nostru.
1. El a spus că, dacă noi, oamenii, ştim să le dăm daruri bune copiilor noştri, cu atât mai mult va fi dispus Dumnezeu să ne dea Duhul Său cel Sfânt! Ce reacţie îţi trezeşte această afirmaţie?
___ dezamăgire ___ apatie ___ furie ___ entuziasm ___ mulţumire şi recunoştinţă
2. După ce ai citit că părinţii le dau daruri bune copiilor lor, ai fost dezamăgit când ai citit mai departe că Isus ne oferă în dar Duhul Sfânt?
3. Ce lucru sau lucruri îţi oferă Duhul Sfânt care ar trebui să te preocupe în mod special?
4. Cu ce s-ar putea asemăna mai bine Duhul Sfânt primit de noi în dar: cu un cadou de Crăciun sau cu un cadou de ziua de naştere pe care cel care îl oferă îl donează în scopuri caritabile?
5. Oferă Duhul Sfânt ceva interesant vieţii unui adolescent?
6. De ce ar trebui să ni-L dorim pe Duhul Sfânt?


Părerea mea