Duhul Sfânt. Există interesaţi?

Referinţa biblică: Faptele 2:1-39

Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 4, 5

 

Text-cheie
„Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, ce s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.” (Faptele 2:2-4)

Ce motive te-ar putea face să ţi-L doreşti pe Duhul Sfânt? Ce câştig ai avea de pe urma acestui lucru? În Romani 5,5 ni se spune că Duhul Sfânt pune iubirea lui Dumnezeu în inima noastră, dându-ne speranţă. Care sunt speranţele tale pentru viitor? Care este cea mai profundă dorinţă a ta? Mulţi oameni tânjesc după relaţii durabile şi pline de iubire aici, pe pământ. Ştim, desigur, că putem avea acest tip de relaţie cu Dumnezeu, dar acest fapt nu anulează nevoia noastră de tovărăşie. Când Duhul Sfânt ne umple cu iubirea lui Dumnezeu, suntem în stare să-i iubim pe cei din jur şi să legăm relaţii mai sănătoase, mai strânse şi mai puţin egoiste. În ce măsură faptul de a face voia lui Dumnezeu ne asigură o fericire care durează pentru tot restul vieţii?

Romani 5:5  Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.


Părerea mea