Reperele acestei săptămâni a afirmă importanţa învierii pentru credinţa creştină. Între aceste pasaje biblice se numără şi câteva care arată cum Hristos le-a prezis ucenicilor în mod explicit că El va învia. Cum au putut ei uita? Până şi fariseii şi-au adus aminte de făgăduinţa lui Hristos de a învia dintre morţi (Matei 27:62-66).

62 A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat 63 şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După trei zile voi învia’. 64 Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” 65 Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi”. 66 Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.

Care verset ţi se adresează personal?

 

REPERE

„Apostolii depuneau mărturie cu mare putere despre învierea Domnului Isus şi un mare har era peste ei toţi.” (Faptele 4:33)

„De atunci încolo, Isus a început să le spună ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să sufere mult din partea bătrânilor, din partea conducătorilor preo- ţilor şi din partea cărturarilor, să e omorât, iar a treia zi să e înviat.” (Matei 16:21)

„Când şi-au ridicat privirea, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit: «Să nu spuneţi nimănui despre viziune, până când nu va înviat Fiul Omului dintre cei morţi!’” (Matei 17:8,9)

„Îl vedem însă pe Isus, Care a fost fă- cut cu puţin mai prejos decât îngerii, încoronat acum cu slavă şi onoare datorită morţii pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toţi.” (Evrei 2:9)

„Acum vedem ca într-o reflecţie din oglindă, însă atunci vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaşte aşa cum am fost şi eu cunoscut.” (1 Corinteni 13:12)


Părerea mea