Poezia studiului 8

Legământul inimii

Exod 24,1-8; Deut. 6,4-6.11-14; Ezech. 36,26.27; Evrei 7,11-19; 8,1-6.10-12; 10,5-10.

Nou și vechi deopotrivă, legământul mântuirii,

Prin Hristos ne scrie-n inimi legile înveșnicirii,

Împlinind prin întrupare tot al nostru vechi: „vom face!”

Și-ale noastre inimi frânte, înnoindu-le cu pace!

Pregătindu-i trup de carne să ne fie ispășire,

Tatăl și-a urcat pe cruce legământul de iubire,

Ca apoi, prin înviere să ni-l facă mijlocire,

Îmbrăcându-ne credința-n hristică neprihănire.

Vechi și noi, făgăduințe ard în candela credinței,

Când Hristos ne toarnă-n inimi undelemnul umilinței,

Harul mijlocirii Sale, prin promisiuni mai bune,

Într-un legământ al slavei, în curând, să ne adune!

Pe a inimii credință, nu de piatră sau hârtie,

Domnul încă ne așteaptă, proaspăt legământ să-și scrie,

Lăcrimând în sanctuarul cu șechină iertătoare,

El, garantul mântuirii și-nnoirii viitoare!

Cornel Mafteiu

București,29.01.2022