Poezia studiului 7

Flacăra hristică

Matei 16,24; Romani 6,6; Galateni 2,24; 5,25; 6,14; Evrei 6,4-6.9-12.17-20.

Doar când candela credinței are hristică lumină,

Vom simți sub tălpi, cărarea ca o ancoră divină;

Dacă, însă, nevegherea îi va stinge-ncet făclia,

Îl vom părăsi pe Domnul îmbrăcând apostazia.

Doar când ploaia Celui veșnic udă inima creștină,

Va-nstela cu osanale bolta dragostei, senină;

Dacă, însă, pălămida răzvrătirii o cuprinde,

Lepădându-se de Domnul, răstignirii Îl va vinde.

Doar uitând gustul iubirii din cuvântul Celui veșnic,

Nu  ni se mai poate-aprinde al iertării noastre sfeșnic;

Dacă, însă, ne e zilnic harnică, duhovnicească

Părtășia viețuirii,  Domnul vine s-o sfințească!

Doar când inima e plină de o falsă tămâiere,

Domnul nu ne poate-aduce nici un strop de mângâiere;

Dacă, însă-n El ne punem ancora nădejdii, sfântă,

Garantat ne e veșmântul veșniciei pentru Nuntă!

Cornel Mafteiu

București, 10.01.2022