Poezia studiului 1

Epistolă iudeo-creștină

1 Împărați 19,1-18; Evrei 1,2; 2,2-4.18; 3,12-14; 4,15; 5,11-6,3; 9,26-28; 10,19-25.32-38; 11,24-26; 12,3.12.13.25-28; 13,1-9.13; 1 Petru 4,14.16.

Domnul, prin Pavel, a dat în Scriptură

Comoară de sfaturi și învățătură,

Pentru o lume iudeo-creștină

Epistolă vie de har și lumină.

Când în credință se pierde răbdarea

Și prafu-ntristării astupă cărarea,

Domnul trimite-a epistolei stâncă

Iudeo-creștină, valabilă încă.

Azi, când la fel ca și-atunci, suferința

Slăbește din inima noastră credința,

Slova epistolei vindecătoare

Ne unge urechile ascultătoare.

Pentru-a deprinde trăirea curată,

Epistola către evrei ne-a fost dată

Ca îndreptar de cerească lumină,

Credința-ntărindu-ne-n pacea divină.

Cornel Mafteiu

București, 08.12.2021