Poezia studiului 5

Porunca nepărtinirii

Deut. 1,16; 10,1-19; 16,19; 24,10-15.17; 27,19; Matei 7,12; Iacov 1,27-2,11.

Dragostea eliberează din robia-nstrăinării

Oferindu-ne lumina legământului iertării,

Circumcizie de pace în a inimii trăire,

După legea trinității ce ne cheamă la sfințire.

Dragostea săpată-n piatră, adevăr prezent și veșnic,

Vrea în inimi să ne fie untdelemnul pus în sfeșnic,

Menținându-ne aprinsă evanghelia credinței

Și-nvățându-ne să frângem, zilnic, pâinea biruinței.

Dragostea Celui ce vine, încă își întinde harul

Dornică să își așeze, azi, în inimi sanctuarul,

Ca-mpreună cu străinul să putem intra la nuntă,

Îmbrăcând cu bucurie haina mântuirii sfântă!

Cornel Mafteiu

București, 21.10.2021