Poezia studiului 11

Spre odihna mântuirii

Levit. 4,32-35; Psalm 95,8-11; Daniel 1,29; 1 Corint. 10,1-11; Galateni 3,26-29; Evrei 4,1-11; 1 Petru 1,18-21.

Doar odihna-mpărtășită cu Cel care te-a creat

Îți dă chipul ispășirii Mielului crucificat

Și în inimă, candoarea păcătosului iertat.

Doar credința este ușa de intrare la Cel Sfânt,

Din robia neodihnei și-al păcatului mormânt

Către oaza de odihnă al cerescului Cuvânt.

Doar crucificându-ți eul pe al Golgotei altar,

Vei împrospăta sfințirea din al Sâmbetei hambar

Cu odihna mântuirii Celui care vine iar.

Doar sfârșindu-ți azi, lucrarea după chipul cel divin,

Vei fi mărturie sfântă a odihnei de creștin

Spre odihna pregătită Noului Pământ. Amin!

Cornel Mafteiu

București, 28.08.2021